Foto: Claes Rasmussen

Vores medlemmer

Counsil medlemmer

CO

Commanding Officer

Allan Larsen

GML

Garrison Member Liaison

Jens Ove

GML

Garrison Member Liaison

Christel Riis Orthmann

GML

Garrison Member Liaison

Torben Astrup Rasmussen

COG

Captain of the Guard

Martin Jensen

GEC

Garrison Event Coordinator

Poul P. Sørensen

GEC

Garrison Event Coordinator

Dorte Bakbo Sørensen

GMBO

Merchandise and Branding Officer

Martin P. Mølgaard

GPRO

Garrison Public Relations Officer

Allan Larsen

GWL

Garrison Web Liaison

Søren Nielsen

GME

Garrison Media Editor

Tobias von Linstow

GNMO

Garrison New Member Officer

Jimmi Rørbæk

Alle medlemmer